dnes je 2.12.2021

Input:

Smernica o používaní pečiatok na obecnom úrade

19.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.42 Smernica o používaní pečiatok na obecnom úrade

JUDr. Simona Skirkaničová

Stiahnuť dokument


OBEC /názov obce/

SMERNICA č. xx/xxxx O POUŽÍVANÍ PEČIATOK NA OBECNOM ÚRADE

/NÁZOV OBCE/

Spracovala: /titul, meno, priezvisko/ – /pracovná pozícia/

Schvaľuje: /titul, meno, priezvisko/ – starosta obce /názov obce/

Účinnosť smernice: Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce /názov obce/ a nadobúda účinnosť dňom .......... /doplniť deň, mesiac, rok/

I.

Úvodné ustanovenia

  1. Smernica upravuje používanie pečiatok na jednotlivých druhoch písomností.
  2. Pri vypracúvaní tejto smernice vychádza starosta/-ka obce najmä z Ústavy Slovenskej republiky a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení