dnes je 2.12.2021

Input:

Smernica o zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených vecí

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.20 Smernica o zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených vecí

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Stiahnuť vzor


Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO)  
Názov vnútropodnikovej smernice Vnútorný predpis o zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených vecí 
Prílohy  
Číslo smernice  
Rozsah platnosti  
Za správnosť smernice zodpovedá  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá  
Platnosť smernice pre obdobie  
Schválil  

(Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr.:) ....... operatívna porada generálneho riaditeľa ..... (uviesť názov a sídlo zamestnávateľa ) ..... po predchádzajúcom prerokovaní so zástupcami zamestnancov podľa § 229 ods. 4 písm. b) ZP dňa...........vydala:

Smernicu č. ............

Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov (§ 185 ZP)

1. Zamestnávateľ môže zamestnancovi zveriť na plnenie jeho vlastných pracovných úloh nástroje,