dnes je 2.12.2021

Input:

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory

28.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.13 Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory 
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Prílohy:       Útvar/oddelenie/
prac. zaradenie
 
Meno Dátum Podpis 
Vypracoval:             
Pripomienkoval:             
               
               
Schválil:             Účinnosť internej smernice od:    
Účinnosť internej smernice do: Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)  

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č.