dnes je 2.12.2021

Input:

Spisový, archívny a skartačný poriadok účtovných písomností a účtovných záznamov

28.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.14 Spisový, archívny a skartačný poriadok účtovných písomností a účtovných záznamov

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Spisový, archívny a skartačný poriadok účtovných písomností a účtovných záznamov 
Poradové číslo smernice:    
Vypracoval:    
Schválil:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť internej smernice:    
Prílohy:    

Článok I

Právna úprava

Spôsob a lehoty archivácie účtovnej dokumentácie sa riadi ustanoveniami § 35 a 36 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré