dnes je 2.12.2021

Input:

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

JUDr. Renáta Považanová

Stiahnuť dokument


OBEC ..........

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo obce .........., v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 25 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „Zásady”):

Čl. I

Základné ustanovenia

1. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva obce .......... (ďalej len pojmy „poslanec” a „obecné zastupiteľstvo”) za niektoré činnosti pri výkone ich funkcie.

2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

3. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na príslušný rozpočtový rok.